Skip to content

Executive Search

Lad os være den naturlige og tætte sparringspartner i rekrutteringen af kompetente medarbejdere til din virksomhed, som vil skabe resultater og værdi til din bundlinje.

Rekruttering

Hvad du kan forvente af det unikke samarbejde med Løvdal+Partners

Høj grad af tryghed og
troværdighed

Indgående
forretningsforståelse

Nærværende og præcis, i forhold til værdiskabelsen for organisationen og bundlinje

Tæt opfølgning af kandidaterne efter ansættelse

Processen

Professionel og personlig rekrutteringsproces

Rekrutteringsprocessen er gennemprøvet og unik. Processen eller vejen til de mest kompetente medarbejdere kan ofte være kringlet – derfor er det tætte samspil og den gode kommunikation så vigtigt. Den personlige rekrutteringsproces er noget vi virkelig mener, da det er kundens organisation og strategi som der tages udgangspunkt i – hver gang.

Vi har solid erfaring med rekruttering af topledere, mellemledere og specialister indenfor en lang række brancher.

1. Indledende dialog

Der foretages en gennemgang af virksomhedens organisation, struktur og ledelsesprincipper samt af stillingens faglige og personlige forudsætninger, som er nødvendig for at lykkes i positionen.

2. Maskinrummet

Med udgangspunkt i stillings- og kandidatprofilen igangsættes en søgeproces til identificering af kvalificerede kandidater. De identificerede potentielle kandidater kontaktes, interviewes og vurderes i forhold til stillingskravene. I hele denne proces er virksomheden med i maskinrummet.

3.Præsentation

De bedst kvalificerede kandidater til opgaven udvælges og præsenteres for virksomheden, hvor kandidatfeltet bliver gradvist indsnævret.

4. Endelig udvælgelse

Sammen med virksomheden evalueres og prioriteres kandidaterne, og vi bistår eventuelt ved den endelige udvælgelse.

5. Opfølgende dialog

Vi holder en løbende kontakt med virksomhed og kandidat i garantiperioden, for at sikre os en vellykket tilpasning i organisationen. Sikre at virksomheden får on-boardet kandidaten på bedst mulig måde.

Sparring

Udvikling og sparring sammen med ledere og specialister

Udvikling af et godt lederskab i stadig skiftende markeder kræver meget af den moderne leder, samt medarbejderne. At opbygge de rigtige teams er blandt ledelsens vigtigste ansvarsområder. Det er en proces og en rejse.

Resultatet omhandler ikke kun de faglige kompetencer og samarbejdspotentiale, men også tillid, integritet og personlighed.
– derfor er udvikling og sparring blevet endnu mere vigtigt ved at forbedre ledelsen og sikre, at din organisation kan opnå det næste niveau af succes.

Alt ledelse starter med at kigge på sig selv, da man ikke kan være noget for sine medarbejdere, hvis man ikke kan lede sig selv.

I Løvdal+Partners har vi 2 skræddersyede udviklingsforløb.

Individuelle udviklingsforløb
Udvikling af teams
9 +
Års erfaring
300 +
Kandidater fundet
6-8 uger
Gns. rekrutteringslængde

Hvem er Løvdal+Partners?

Jeg, Torben Løvdal har siden 1997 opbygget kompetencer inden for bl.a. salg og ledelse, særligt i detail og produktionsrelaterede virksomheder. Derudover har jeg beskæftiget mig med strategi- og forretningsudvikling, organisationsudvikling og koncept- og produktudvikling.

Mine erfaringer er indhentet i større danske og internationale virksomheder, hvor jeg blandt andet har fungeret som Adm. Direktør og Salgsdirektør. Jeg indgår i flere direktioner og bestyrelser.

Gennem karrieren har jeg haft fokus på at realisere succesfulde resultater på såvel strategisk som operationelt plan. En strategi er først god, når den er implementeret i virksomheden.

Jeg er en meget struktureret og resultatorienteret person, som er god til at bevare overblikket i en stresset hverdag.

Jeg har været reserveofficer i artilleriet og er uddannet Cand. Merc. i international afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i Aarhus.

Torben Løvdal
Partner